Vroeger of later ‘Duitsland in Europa’

Eén van de leukste werkvormen om in de klas uit te voeren is wel ‘Vroeger of later’. In deze werkvorm, die je gebruikt nadat de stof van een onderwerp volledig is behandeld, proberen leerlingen van elkaar te winnen door de meeste gebeurtenissen op de juiste plek in de tijd te plaatsen.

In tweetallen krijgen de twee leerlingen, in het geval van deze werkvorm, 12 gebeurtenissen. Wanneer de eerste leerling de bovenste gebeurtenis heeft geplaatst, mag de tweede leerling de gebeurtenis die bovenop zijn of haar stapeltje ligt voor of na de gebeurtenis op tafel leggen. Na het plaatsen mogen de leerlingen even checken of het klopt, achterop ieder kaartje staat het jaartal van de gebeurtenis, en is leerling 1 weer aan de beurt. Wanneer een leerling de gebeurtenis verkeerd plaatst, moet hij of zij alle kaartjes pakken. De leerling die als eerste zijn of haar hand heeft leeg gespeeld, heeft gewonnen!

Deze werkvorm is niet alleen leuk omdat leerlingen fanatiek worden, het is ook een geweldige manier om de vaardigheid ‘in de tijd plaatsen’ nog eens goed te oefenen.

Voor de Historische Context ‘Duitsland in Europa’ is de werkvorm hier te vinden, te gebruiken voor zowel de havo als het vwo. Andere werkvormen bij de historische contexten zijn hier te vinden: havo of vwo.

Nieuwe werkvormen Historische Contexten

Al druk bezig met de voorbereidingen op het komende schooljaar? Op zoek naar manieren om leerlingen (nog meer) actief te betrekken bij de lessen? Zojuist zijn er enkele nieuwe werkvormen voor de historische contexten voor de havo en het vwo toegevoegd, zoals deze Chronologie bij de Historische Context ‘China, 1842-2001’. Maar ook een Kwadrant bij de Historische Context ‘Duitsland in Europa, 1918-1991’ en een Verboden te zeggen bij de Historische Context ‘de Verlichting, 1650-1900’.

Deze en vele andere werkvormen (inmiddels meer dan 20 unieke uiteenlopende werkvormen) zijn hier te vinden voor de havo en hier voor het vwo. Voor 10 euro (per jaar) heb je altijd toegang tot dit materiaal! En dit bedrag wordt volledig gebruikt om de kosten van de website te dekken, zodat er nog meer materiaal online kan worden gepubliceerd!

Historische vaardigheden

Geschiedenis is veel meer dan alleen maar het overdragen van kennis. Bij het vak geschiedenis komen namelijk veel (historische) vaardigheden kijken. Vanuit de onderwijspraktijk weten we dat het aanleren van vaardigheden aan leerlingen niet eenvoudig is. Dat gecombineerd met het enorme tekort aan tijd in de bovenbouw van de havo, vraagt om creatieve oplossingen.

Om die reden is er een boekje samengesteld waarin een eerste kennismaking met geschiedenis, maar vooral met vaardigheden centraal staat. Aan de hand van de eerste vier tijdvakken, die niet op het CSE terugkomen, wordt geoefend met de belangrijkste vaardigheden.

Het materiaal is hier te vinden.

Kleio

Voor de laatste editie van het tijdschrift KLEIO zijn we gevraagd een werkvorm rondom het Rampjaar te ontwerpen. We hebben gekozen voor de werkvorm ‘Levenslijn’ waarin een Oranjegezinde tegenover een Staatsgezinde staat. Samen kijken ze naar enkele specifieke gebeurtenissen in de zeventiende eeuw: hoe zouden beiden daarop hebben gereageerd?

De werkvorm past goed bij de Historische Context ‘Steden en burgers in de Lage Landen, 1050-1700’ (vwo).

Het artikel in de KLEIO is hier te vinden. De volledige werkvorm is op de website van KLEIO te vinden.

Twee voor Twaalf ‘Nederland, 1948-2008’

De Historische Context ‘Nederland, 1948-2008‘ is een context waarin de politieke, sociaaleconomische en culturele geschiedenis van Nederland centraal staat. In de eerste deelcontext is dat tot 1978. Hierin komen veel verschillende begrippen terug: als verzorgingsstaat, maakbare samenleving, verzuiling en jongerenbewegingen. Met de werkvorm ‘Twee voor twaalf‘ toets je of leerlingen begrippen begrijpen.

Een leuke korte werkvorm, die hier te vinden is.

Op de pagina HAVO zijn meer werkvormen bij de verschillende historische contexten te vinden.

Chronologie ‘De Koude Oorlog’

De werkvorm ‘Chronologie’ wordt door veel docenten aangemerkt als de favoriete werkvorm. Niet alleen is het een leuke manier om stof te herhalen, ook kan je allerlei verschillende (historische) vaardigheden erin terug laten komen: in de tijd plaatsen, begrippen herkennen, argumenteren en discussiëren, spotprentanalyse, noem maar op! Bovendien is deze werkvorm ook nog eens eenvoudig zelf te maken.

Het onderwerp ‘De Koude Oorlog’ wordt door veel leerlingen als lastig ervaren: veel belangrijke gebeurtenissen en personen en abstracte thema’s en begrippen domineren de stof. De werkvorm ‘Chronologie’ kan leerlingen, als een manier om de stof te herhalen, overzicht en houvast bieden.

De werkvorm is hier te vinden!

Mysterie ‘Dekolonisatie en Koude Oorlog in Vietnam’

Het herkennen van standplaatsgebondenheid en subjectiviteit zijn vaardigheden waar veel leerlingen moeite mee hebben. Een goede manier om leerlingen zich hier bewust van te maken en om ze met deze vaardigheden te laten oefenen, is de werkvorm ‘Mysterie’. In een ‘Mysterie’ moeten leerlingen aan de hand van verschillende bronnen een vraagstuk oplossen.

In deze ‘Mysterie’ staat de moord op Nguyen Van Lem centraal. Tijdens het Tet-offensief (1968) werd hij gedood door generaal Nguyen Ngoc Loan. Is deze Loan een held, moordenaar of slachtoffer? Door leerlingen te informeren met zowel bronnen van Amerikaanse en Zuid-Vietnamese als Noord-Vietnamese zijde, worden ze uitgedaagd kritisch(er) naar bronnen te kijken.

Twee voor Twaalf ‘China, 1842-2001’

De werkvorm ‘Twee voor Twaalf‘ is één van de meest gedownloade werkvormen op deze website. Niet alleen is het een leuke, korte en afwisselende werkvorm (die ook nog eens eenvoudig zelf te maken is), ook zijn leerlingen bezig met de belangrijkste begrippen bij een onderwerp en moeten ze met elkaar discussiëren over de juiste antwoorden.

Hier is de werkvorm te vinden voor de eerste deelvraag uit de Historische Context ‘China, 1842-2001‘.

Toetsvragen ‘Nederland, 1948-2008 (HAVO)’ beschikbaar!

Al langere tijd biedt deze website de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding (om op die manier de website in de lucht te kunnen houden) toetsvragen bij de verschillende historische contexten (havo en vwo) te kunnen kopen (dit kan hier). Deze toetsvragen zijn op examenniveau (waarbij kennis gecombineerd wordt met vaardigheden) en worden enthousiast ontvangen door de docenten die deze vragen hebben aangeschaft.

Zojuist zijn ook de toetsvragen bij de historische context ‘Nederland, 1948-2008’ voor de havo als laatste toegevoegd. Twee voorbeeldvragen vind je hier.

Interesse, maar niet de beschikking over PayPal? Neem dan contact op via het contactformulier!

Kwadrant ‘gevolgen van de Eerste Wereldoorlog’

In 1914 gingen vanuit heel Europa jonge mannen vol enthousiasme naar het front. Gevoed door nationalisme, een waar superioriteitsgevoel, dachten zij een korte, snelle oorlog te voeren en snel weer thuis te zijn. Door de industrialisatie waren wapens in korte tijd gemoderniseerd en veel dodelijker en verwoestender geworden dan ooit tevoren. Het gevolg: een allesvernietigende oorlog die meer dan vier jaar duurde. Deze Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heeft grote gevolgen gehad voor veel landen in de wereld. Sommige van die gevolgen traden direct na 1918 op, andere pas veel later. En waren deze gevolgen politiek van aard, of juist sociaal-economisch?

Leerlingen plaatsen gevolgen van de Eerste Wereldoorlog in een kwadrant. Deze werkvorm leert leerlingen causaal te rederneren en argumenteren. Na het uitvoeren van de werkvorm in groepjes, beantwoorden de leerlingen enkele vragen individueel.

De werkvorm is hier te vinden.