Tijdvak 2 – tijd van Grieken en Romeinen

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 4: de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat
Historische vaardigheid: in de tijd plaatsen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 5: de groei van het Romeinse Imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
Historische vaardigheid: feit en mening herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: feit en mening herkennen
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 6: de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 7: de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur in Noordwest-Europa
Historische vaardigheid: onderzoeksvragen beoordelen en formuleren
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 8: de ontwikkeling van het Jodendom en christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten
Nog geen opdrachten