Tijdvak 10 – tijd van televisie en computer

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Kenmerkend aspect 45: de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 46: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
Werkvorm 1: Vroeger of later
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 3: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 4: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 47: de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 48: de eenwording van Europa
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 49: de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
Werkvorm 1: Levende grafiek
Doelgroep: bovenbouw