Tijdvak 5 – tijd van ontdekkers en hervormers

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 18: het begin van Europese overzeese expansie
Historische vaardigheid: politieke, economische en culturele geschiedenis herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 19: het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 20: de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 21: de protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
Historische vaardigheid: prentenanalyse
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 22: het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Historische vaardigheid: bedoelde, onbedoelde, directe en indirecte gevolgen
Doelgroep: bovenbouw