Tijdvak 5 – tijd van ontdekkers en hervormers

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Introductie op de vroegmoderne tijd (1500-1700)
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 18: het begin van Europese overzeese expansie
Werkvorm 1: Levende kaart
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 19: het veranderende mens- en wereldbeeld van de Renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling
Werkvorm 1: Mysterie
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 20: de hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke oudheid
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 21: de protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had
Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 22: het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Kwadrant
Doelgroep: bovenbouw