Tijdvak 1 – tijd van jagers en boeren

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Introductie op de prehistorie en oudheid
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 1: de levenswijze van jager-verzamelaars
Werkvorm 1: Beelden om te onthouden
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 2: het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 3: het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Diamant
Doelgroep: bovenbouw