Tijdvak 8 – tijd van burgers en stoommachines

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Introductie op de moderne tijd (1800-1900)
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 31: de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving
Werkvorm 1: Kwadrant
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 32: de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
Werkvorm 1: Mysterie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 33: opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme
Werkvorm 1: Muzieklijn
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 34: voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 35: de opkomst van emancipatiebewegingen
Werkvorm 1: Historisch kwartet
Doelgroep: onderbouw/bovenbouw

Kenmerkend aspect 36: discussies over de sociale kwestie
Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw