Tijdvak 7 – tijd van pruiken en revoluties

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Introductie op de vroegmoderne tijd (1700-1800)
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 27: rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen
Werkvorm 1: Kwadrant
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Verboden te zeggen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 28: voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)
Werkvorm 1: Beelden om te onthouden
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 29: uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 30: de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
Werkvorm 1: Vroeger of later
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Muziekanalyse
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 3: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 4: Diamant
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 5: Verboden te zeggen
Doelgroep: bovenbouw