Tijdvak 10 – tijd van televisie en computer

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 45: de dekolonisatie maakte een eind aan de westerse hegemonie in de wereld
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 46: de verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog
Historische vaardigheid: onderzoeksvragen beoordelen en formuleren
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: onderzoeksvragen beoordelen en formuleren
Doelgroep: onderbouw

Historische vaardigheid: prentanalyse
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 47: de toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren ’60 van de 20e eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen
Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 48: de eenwording van Europa
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 49: de ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen
Nog geen opdrachten