Tijdvak 1 – tijd van jagers en boeren

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 1: de levenswijze van jager-verzamelaars
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 2: het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 3: het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
Historische vaardigheid: primaire, secundaire, geschreven en ongeschreven bronnen
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: primaire, secundaire, geschreven en ongeschreven bronnen
Doelgroep: onderbouw