Tijdvak 8 – tijd van burgers en stoommachines

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 31: de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving
Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 32: de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie
Historische vaardigheid: bedoelde, onbedoelde, directe en indirecte gevolgen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 33: opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen: nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme, feminisme
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 34: voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 35: de opkomst van emancipatiebewegingen
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 36: discussies over de sociale kwestie
Nog geen opdrachten