Tijdvak 9 – tijd van wereldoorlogen

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 37: het voeren van twee wereldoorlogen
Historische vaardigheid: prentanalyse
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: onderzoeksvragen beoordelen en formuleren
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: representativiteit toetsen
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: gebeurtenis, verschijnsel en ontwikkeling herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 38: de crisis van het wereldkapitalisme
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 39: het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën: communisme en nationaalsocialisme
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 40: de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 41: vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 42: verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 43: racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 44: de Duitse bezetting van Nederland
Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: bovenbouw