Tijdvak 4 – tijd van steden en staten

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 13: de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 14: de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 15: het begin van staatsvorming en centralisatie
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 16: het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben
Historische vaardigheid: oorzaak en gevolg herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 17: de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten
Historische vaardigheid: standplaatsgebondenheid herkennen
Doelgroep: bovenbouw