Historische vaardigheden

In het geschiedenisonderwijs spelen vaardigheden een belangrijke rol. Hierbij kan je denken aan vaardigheden als het bepalen van de betrouwbaarheid van bronnen, oorzaken en gevolgen herkennen, de representativiteit van een bron bepalen en continuïteit en verandering herkennen. Het vak geschiedenis is dan bij uitstek een plek om die vaardigheden aan te leren en ermee te oefenen!

Op deze pagina zijn voor veel verschillende kenmerkende aspecten opdrachten te vinden waarin uiteenlopende vaardigheden centraal staan.

Op deze pagina vind je voor veel kenmerkende aspecten nauw aansluitende opdrachten waarbij (historische) vaardigheden worden geoefend.

(historische) vaardigheidBeschrijving
Primaire, secundaire, geschreven en ongeschreven bronnen herkennenGeschiedenis bestaat door de aanwezigheid van historische bronnen. Het is erg belangrijk dat leerlingen in staat zijn de verschillende soorten bronnen te herkennen.
Feiten en meningen herkennenOm de betrouwbaarheid van bronnen te bepalen, is het van belang dat een leerling ziet of hetgeen in een bron staat beschreven feitelijk is of dat dit een mening van een persoon representeert.
Continuïteit en verandering herkennenIn het verleden is er veel hetzelfde gebleven, maar vooral veel veranderd. Is een leerling in staat dit in een bron te herkennen?
CausaliteitHet is niet eenvoudig om zelf te bedenken wat oorzaken en gevolgen van specifieke gebeurtenissen waren. Slagen leerlingen erin om uit bronnen oorzaken en gevolgen te halen?
Betrouwbaarheid van bronnen bepalenKunnen leerlingen bepalen wanneer een bron betrouwbaar is, of niet? Is een dagboekfragment betrouwbaarder dan bijvoorbeeld een pamflet?
Representativiteit beoordelenWanneer is een bron representatief? En hoe bepaal je dat?
Onderzoeksvragen beoordelen en formulerenIs een leerling in staat om te bepalen of bronnen gebruikt kunnen worden om een voorgestelde onderzoeksvraag te beantwoorden? Maar bovenal: als dat niet lukt, kan de leerling dan zelf een nieuwe onderzoeksvraag bedenken?
Politieke, economische en culturele geschiedenis onderscheidenEr zijn verschillende vormen van geschiedenis: politiek, economisch en cultureel. Is een leerling in staat die verschillende vormen in bronnen te herkennen?
In de tijd plaatsenIn het verleden hebben veel noemenswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden. Is een leerling in staat om deze in de chronologische tijd te plaatsen?
Gebeurtenis, ontwikkeling en verschijnsel herkennenGebeurtenissen, ontwikkelingen en verschijnselen zijn duidelijk verschillend van elkaar. Maar is een leerling in staat deze van elkaar te onderscheiden?
PrentanalyseVooral gedurende een propagandastrijd werden vele prenten gepubliceerd. Is een leerling in staat te achterhalen wat de boodschap van zo’n prent was en vanuit welk perspectief deze is gepubliceerd?