Thema: Nederlands-Indië

Bij het thema ‘de koloniale relatie tussen Nederland en Nederlands-Indië’ (oud examenkatern) zijn de volgende werkvormen (Actief Historisch Denken) en opdrachten om historische vaardigheden te trainen ontwikkeld:

Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Mysterie
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 3: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: directe, indirecte, bedoelde en onbedoelde gevolgen herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: politieke, economische en culturele geschiedenis herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: bovenbouw