Tijdvak 3 – tijd van monniken en ridders

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 9: het ontstaan en de verspreiding van de Islam
Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 10: de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
Historische vaardigheid: representativiteit toetsen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 11: het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
Historische vaardigheid: onderzoeksvragen beoordelen en formuleren
Doelgroep: onderbouw

Historische vaardigheid: feit en mening herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 12: de verspreiding van het christendom in geheel Europa
Nog geen opdrachten