Tijdvak 6 – tijd van regenten en vorsten

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Kenmerkend aspect 23: het streven van vorsten naar absolute macht
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 24: de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek
Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Mysterie
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 25: wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
Werkvorm 1: Diamant
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 26: de wetenschappelijke revolutie
Nog geen werkvormen beschikbaar