Tijdvak 3 – tijd van monniken en ridders

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Introductie op de middeleeuwen
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 9: het ontstaan en de verspreiding van de Islam
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 10: de vrijwel volledige vervanging in West-Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 11: het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur
Werkvorm 1: Verboden te zeggen
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 12: de verspreiding van het christendom in geheel Europa
Werkvorm 1: Historisch sudoku
Doelgroep: bovenbouw