Tijdvak 2 – tijd van Grieken en Romeinen

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Kenmerkend aspect 4: de ontwikkeling van wetenschappelijk denken en denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat
Werkvorm 1: Woordwiel
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Historisch kwartet
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 5: de groei van het Romeinse Imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Verboden te zeggen
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 6: de klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 7: de confrontatie tussen de Grieks-Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur in Noordwest-Europa
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 8: de ontwikkeling van het Jodendom en christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten
Nog geen werkvormen beschikbaar