Tijdvak 7 – tijd van pruiken en revoluties

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 27: rationeel optimisme en ‘’verlicht denken’’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen
Historische vaardigheid: politieke, economische en culturele geschiedenis herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 28: voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur op eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme)
Historische vaardigheid: feit en mening herkennen
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 29: uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-Atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 30: de democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap
Historische vaardigheid: continuïteit en verandering herkennen
Doelgroep: onderbouw

Historische vaardigheid: onderzoeksvragen beoordelen en formuleren
Doelgroep: bovenbouw