Tijdvak 4 – tijd van steden en staten

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Kenmerkend aspect 13: de opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch-urbane samenleving
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Levende grafiek
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 14: de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 15: het begin van staatsvorming en centralisatie
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 16: het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben
Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 17: de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van kruistochten
Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Verboden te zeggen
Doelgroep: bovenbouw