Vroeger of later ‘Duitsland in Europa’

Eén van de leukste werkvormen om in de klas uit te voeren is wel ‘Vroeger of later’. In deze werkvorm, die je gebruikt nadat de stof van een onderwerp volledig is behandeld, proberen leerlingen van elkaar te winnen door de meeste gebeurtenissen op de juiste plek in de tijd te plaatsen.

In tweetallen krijgen de twee leerlingen, in het geval van deze werkvorm, 12 gebeurtenissen. Wanneer de eerste leerling de bovenste gebeurtenis heeft geplaatst, mag de tweede leerling de gebeurtenis die bovenop zijn of haar stapeltje ligt voor of na de gebeurtenis op tafel leggen. Na het plaatsen mogen de leerlingen even checken of het klopt, achterop ieder kaartje staat het jaartal van de gebeurtenis, en is leerling 1 weer aan de beurt. Wanneer een leerling de gebeurtenis verkeerd plaatst, moet hij of zij alle kaartjes pakken. De leerling die als eerste zijn of haar hand heeft leeg gespeeld, heeft gewonnen!

Deze werkvorm is niet alleen leuk omdat leerlingen fanatiek worden, het is ook een geweldige manier om de vaardigheid ‘in de tijd plaatsen’ nog eens goed te oefenen.

Voor de Historische Context ‘Duitsland in Europa’ is de werkvorm hier te vinden, te gebruiken voor zowel de havo als het vwo. Andere werkvormen bij de historische contexten zijn hier te vinden: havo of vwo.