HAVOAbonneer je om toegang te krijgen

Op deze pagina zijn werkvormen en samenvattingsopdrachten te vinden voor de historische contexten op de havo. Het gaat hierbij om de contexten:
1. Het Britse Rijk, 1585-1900
2. Duitsland in Europa, 1918-1991
3. Nederland, 1948-2008

Om de kosten van de website te kunnen dekken en daarmee de overige pagina’s met gratis werkvormen en opdrachten online te kunnen houden, wordt voor de toegang tot deze pagina een kleine bijdrage gevraagd.