Tijdvak 6 – tijd van regenten en vorsten

Hieronder vind je voor een groot aantal kenmerkende aspecten opdrachten waarin verschillende (historische) vaardigheden worden geoefend.

Kenmerkend aspect 23: het streven van vorsten naar absolute macht
Nog geen opdrachten

Kenmerkend aspect 24: de bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek
Historische vaardigheid: onderzoeksvragen formuleren en beoordelen
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 25: wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie
Historische vaardigheid: feit en mening herkennen
Doelgroep: onderbouw

Kenmerkend aspect 26: de wetenschappelijke revolutie
Nog geen opdrachten