Tijdvak 9 – tijd van wereldoorlogen

Hieronder zijn per kenmerkend aspect één of meerdere werkvormen opgenomen.

Introductie op de moderne tijd (1900-1950)
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 37: het voeren van twee wereldoorlogen
Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 2: Mysterie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 3: Chronologie
Doelgroep: onderbouw

Werkvorm 4: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 5: Kwadrant
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 38: de crisis van het wereldkapitalisme
Werkvorm 1: Diamant
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 39: het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën: communisme en nationaalsocialisme
Werkvorm 1: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Muziekanalyse
Doelgroep: bovenbouw

Kenmerkend aspect 40: de rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 41: vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 42: verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 43: racisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden
Nog geen werkvormen beschikbaar

Kenmerkend aspect 44: de Duitse bezetting van Nederland
Werkvorm 1: Kwadrant
Doelgroep: onderbouw