Thema: Verenigde Staten

Bij het thema ‘de Verenigde Staten, ideaal en werkelijkheid’ (FENIKS) zijn de volgende werkvormen (Actief Historisch Denken) en opdrachten om historische vaardigheden te trainen ontwikkeld:

Werkvorm 1: Chronologie
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 2: Mysterie
Doelgroep: bovenbouw

Werkvorm 3: Levenslijn
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: directe, indirecte, bedoelde en onbedoelde gevolgen herkennen
Doelgroep: bovenbouw

Historische vaardigheid: bruikbaarheid van bronnen
Doelgroep: bovenbouw