Twee voor Twaalf ‘Nederland, 1948-2008’

De Historische Context ‘Nederland, 1948-2008‘ is een context waarin de politieke, sociaaleconomische en culturele geschiedenis van Nederland centraal staat. In de eerste deelcontext is dat tot 1978. Hierin komen veel verschillende begrippen terug: als verzorgingsstaat, maakbare samenleving, verzuiling en jongerenbewegingen. Met de werkvorm ‘Twee voor twaalf‘ toets je of leerlingen begrippen begrijpen.

Een leuke korte werkvorm, die hier te vinden is.

Op de pagina HAVO zijn meer werkvormen bij de verschillende historische contexten te vinden.