Kwadrant ‘de Verlichting’

In de historische context ‘de Verlichting, 1650-1900’ ligt de focus in de eerste deelvraag (Welke ideeën ontstonden tijdens de Verlichting over een meer rechtvaardige samenleving (1650-1789)?) op enkele belangrijke Verlichte denkers en hun ideeën over onder andere de politiek en de maatschappij. In deze werkvorm lezen leerlingen enkele bronnen, geschreven door zowel Verlichte denkers als tegenstanders van de Verlichting, en plaatsen zij deze in een kwadrant. Omdat ze deze werkvorm in tweetallen doen, worden leerlingen uitgedaagd elkaar met argumenten te overtuigen van het plaatsen van een bron in de kwadrant.

De werkvorm is hier te vinden!