Levenslijn ‘Steden en burgers in de Lage Landen’

De werkvorm ‘Levenslijn’ vraagt van leerlingen inlevingsvermogen (standplaatsgebondenheid), argumenteren en discussiëren en gebeurtenissen in een historische context plaatsen. In de eerste en tweede deelvraag van de Historische Context ‘Steden en burgers in de Lage Landen, 1050-1700’ staan patriciërs en het gemeen centraal. Patriciërs, als kooplieden, slagen er steeds beter in politieke macht naar zich toe te trekken, ten koste van de adel en graven en hertogen (stadsrechten), terwijl het gemeen (de onderkant van de samenleving) in armoede leefde, maar soms ook van zich liet horen (zoals tijdens de Guldensporenslag).

In deze werkvorm staan twee personen centraal: patriciër Nicolaas Witsen en dagloner Cornelis Jansen. Samen kijken zij naar enkele noemenswaardige gebeurtenissen uit de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hoe zouden zij op deze gebeurtenissen hebben gereageerd?

De werkvorm is hier te vinden. Ben je op zoek naar ander activerend materiaal voor de Historische Contexten? Kijk dan eens hier! Of zoek je goed toetsmateriaal voor de nieuwe contexten, kijk dan hier!