Verboden te zeggen ‘China, 1842-2001’

De Historische Context ‘China, 1842-2001’ bestaat uit veel verschillende begrippen die elk bij een eigen tijdsperiode horen. Begrippen als ‘Bokseropstand’, ‘Culturele Revolutie’, ‘Chinese Revolutie’ en ‘Ongelijke Verdragen’ zijn begrippen die leerlingen straks moeten kennen, beheersen en toepassen op het centraal examen. In deze werkvorm leren leerlingen begrippen te omschrijven zonder daarvoor het begrip zelf of enkele andere verboden woorden te gebruiken.

De werkvorm is hier te vinden!