Contexten

Deze pagina’s zijn volledig gewijd aan de historische contexten voor de HAVO en het VWO.

HAVO
1. Het Britse Rijk, 1585-1900
2. Duitsland in Europa, 1918-1991
3. Nederland, 1948-2008

VWO (vanaf 2022)
1. Steden en burgers in de Lage Landen, 1050-1700
2. Verlichting, 1650-1900
3. China, 1842-2001
4. Duitsland in Europa, 1918-1991